Mäklarinformation

Allmänt 

Uppsala Entré ritades av det danska arkitektkontoret Svendborg Architects och uppfördes av byggföretaget Skanska under åren 2013 – 2016. De sju långsträckta, vridna huskropparna är placerade på en slänt mellan Frodeparken i nordost och Stationsgatan i sydväst. Husgavlarna lutar inåt från parken och utåt mot Stationsgatan och citykärnan. Glasfasaderna med stora uterum i nordväst ger husen en särskild karaktär. Övriga tre husväggar har en fasad av vit, perforerad plåt med mönster – ”snowflake facades” – genom vilka husens individuella färger svagt framträder.

Uppsala Entré är en s.k. äkta bostadsrättsförening med 116 lägenheter (från 1:or till 5:or). I samtliga sju hus finns uthyrningslokaler för kontors- och affärsverksamhet i gatuplanet mot Stationsgatan och i passagerna till parkområdet.

Parkering

Under föreningen finns ett parkeringsgarage som ägs av Bonnier Fastigheter. Driften av garaget sköts av Aimo Park (f d Q-Park) och det finns ca 150 parkeringsplatser. Kontakta Aimo Park för gällande hyresavtal och priser på telefon 0771-96 90 06 mån – fre 8:00 – 16:00 eller www.aimopark.se

Cykelförråd

Tre cykelförråd finns vid Stationsgatan 24, 30 och 38.

Tv, bredband och telefoni

Föreningen har avtal om fibernät med Telenor (f d Bredbandsbolaget). Ett obligatoriskt grundutbud för tv, bredband 100/100 Mb och telefon debiteras varje lägenhet månadsvis med 212 SEK (fr.o.m. 1 apr 2023) utöver månadsavgiften. Vill man ha fler tv-kanaler eller snabbare bredband så kontakta Telenor på telefon 020-22 22 22 eller www.telenor.se

Avgifter

Vid försäljning tar föreningen ut en överlåtelseavgift på 2,5 % av prisbasbeloppet (1 313 SEK 2022) av köparen samt en pantsättningsavgift om 1 % av prisbasbeloppet (525 SEK 2023) av pantsättaren.

Ekonomisk förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Simpleko AB (f d RB Fastighetsägare AB).

Fastighetsskötsel

Föreningens fastigheter sköts av Uppsala Fastighetstjänst AB.

Försäkring

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade via Bolander & Co hos Trygg-Hansa. Fastighetsförsäkringen inkluderar tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare.

El och varmvatten

Föreningen debiterar el och varmvatten samt mervärdesskatt månadsvis i efterskott, med 2 månaders fördröjning.

Debitering är kopplad till respektive lägenhet och ej specifik person. Vid en överlåtelse är det upp till köpare och säljare att själva justera debiteringen mellan sig.

Övrigt

Energideklaration, stadgar och årsredovisning återfinns under rubriken Föreningen. Föreningen godkänner inte juridiska personer som medlemmar.