Föreningen

Bostadshusen i stadsdelen Uppsala Entré ritades av det danska arkitektkontoret Svendborg Architects och uppfördes av byggföretaget Skanska under åren 2013 – 2016. De sju långsträckta, vridna huskropparna är placerade på en slänt mellan Frodeparken i nordost och Stationsgatan i sydväst. Husgavlarna lutar inåt från parken och utåt mot Stationsgatan och citykärnan. Glasfasaderna med stora uterum i nordväst ger husen en särskild karaktär. Övriga husväggar har en fasad av vit, perforerad plåt med mönster – ”snowflake facades” – genom vilka husens individuella färger svagt framträder.

Uppsala Entré är äkta bostadsrättsförening med 116 lägenheter (från 1:or till 5:or). I samtliga sju hus finns uthyrningslokaler för kontors- och affärsverksamhet i gatuplanet mot Stationsgatan och i passagerna till parkområdet.